Home / Dolianova / Dolianova: Foto Presentazione libro BRAI E PANTALEU di Ricardo Solinas e Lorenzo Lepori

Dolianova: Foto Presentazione libro BRAI E PANTALEU di Ricardo Solinas e Lorenzo Lepori

Sulle note del duo musicale de Le Pannistesi si è aperta la presentazione del libro intitolato BRAI E PANTALEU di Ricardo Solinas e Lorenzo Lepori, tenuta Mercoledì 20 Febbraio 2019 nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Statale di Dolianova.

Il libro a fumetti in lingua sarda ripercorre la storia di Dolianova dal 1905 (anno della sua fondazione) sino ad oggi attraverso gli occhi di due curiosi viaggiatori locali, Brai e Pantaleu, abitanti rispettivamente nei paesi di Sici e San Pantaleo, gli originali centri che attraverso la loro unione hanno costituito l’attuale Dolianova.

Presentada
Brai e Pantaleu, piciocus prenus de crosidadi po mis fatus de sa bidda nosta, pigant e si ponint in conca de fai una passillada in sa storia. No si storrant mancu candu cumprendint ca su mori hat essiti longu. Ddus spingit sa gana de arregordai tantis particularis chi po sa bidda e po totus funt de assentai.
Custa borta chini scrit no est a solu poita est serbiu agiudu mannu, cussu de Lorenzo Lepori, po fai cumparri totu is protagonistas, chi parint bessius de is arrexinis prus antigus.
A pagu a pagu, cumenti si cumentzat a fai girai is paginas, si presentant is ominis e is fatus chi hant lassau arrastus in su caminu de sa storia cosa nosta.
Su liburu sighit una bia, cussa se is biddas de Santu Pantaleu e de Sici, chi po tant’annus funt bivias seberadas, tocadas, cumenti si fait cun d’unu ju, de carradoris difarentis. Medas funt is ocausionis po assentai poita in d’una simana longa is meris puru, chi ddas cumandanta, no fiant is propius.
Is patiollesus, po seculus e seculus, fiant in is manus de sa Cresia. No cannosceus beni s’annu giustu ma su pispu chi hiat fatu su niu in Santu Pantaleu de Olia podeus nai de siguru ca fut lompiu in tempus passaus diora.
Candu su Papa Allessandru su de ses, cussu de sa famillia Borgia, hiat preparau su paperi po ndi scanceriai su pispu de Olia, no hiat acudiu a ponni sa firma in su paperi ca ddi fiat calada guta. Nci biat pentzau s’atru Papa, Giuliu Segundu a acabai s’opera s’annu infatu e a fai morri po sempiri su pispau de Olia in su 1503.
Is sicesus no fiant cumandaus diretamenti de sa Cresia ma nci fiant atrus meris, giugis pisanus, aragonesus e spaniolus. Agoa anca ndi festus bessius a foras de totus custas trogas candu funt lompius is piemontesus. Sa futuna po nos sardus no est stetia mai amiga, antzis s’est cumportada sempiri peus de cussas srogas scundias chi nudda ddis bandat beni. Is strangius chi beniant de continenti si funt presentaus chistionendi una lingua noa chi nisciunus cumprendiat. Fut genti pagu abista e nc’hant postu paricis annus prima de cumprendi ca is sardus fiant ominis cumenti a is atrus.
Una cosa de brofetu est stetia fata in bidda nosta, in mesu a totu custa spetzia de contus e fatus de cosas trotas. Curriat s’annu 1905 candu is duas biddas de Sici e de Santu Pantaleu hant ditizdiu de fai sa coia po fai nasci una bidda sceti.
Obrescit intzandus su cumunu nou de Dolianova, cun prexu e no prexu de sicesus e partiollesus. Pighendisì beni a bratzetu hant coidau a si ponni a traballai impari po su beni de totus.
S’unioni hat portau sceti benefitzius e no si funt intendius, in perunu momentu, murrungius po ndi sculai totu.
Sa spinta manna, a fai nasci cosas sempiri prus beni benefitziosas po totus, ndi sartat a foras propiu de cussa gana de traballai impari chi no est mai amancada a nisciunus, siat in d’una bidda che in s’atra.
Sa gherra europea hiat beni matzocau sa conca a totus. Heus tentu centu giovunus sordaus chi no funt torraus a domu, chen’e contai ca totus is ominis ingradu de traballai fiant stetius pinnigaus po fai cussu machiori de gherra. Sa genti hat sunfriu meda su famini e hat tentu sa fortza de poderai. Sa bidda, mancai hapat agatau perdas liscinosas po sartai cuss’arriu, est arrennescia a passai a s’atra parti. Festus ancora mesu atrudius candu nci seus arrutus a sa fossa de sa prepotenza. Candu nci seus bessius, prenus de speranza, apustis de una gherra chi no heus bofiu, heus cumentzau unu beranu nou.
Dolianova, e totu is atrus sardus puru, ha cumentzau a nci bolai is sportitzias, po papai totu cussas cosas noas e saborias chi su bivi chen’e ordinagus podiat permiti. Luegus si movint po ndi strataxai atividadis, chi cun su tempus si faint sempiri prus mannas, cumenti a sa Cantina Sociali, sa Cooperativa de s’Olia, su caseficiu de is Argiolas e s’atru caseficiu puru de Carcangiu chi agoa hat depiu serrai.
In su cumerciu no si seus firmaus cun ollu, olia, binu, mendula e casu ma nc’est stetiu unu geniosu cumenti a Francis cu Murgia chi hat pentzau de ndi strantaxai unu supermercau. Est stetiu abili a ddu fai partitr poita hoi is fillus nd’hant fatu una cadena de supermercaus chi si funt spratzinaus in totu sa Sardinnia.
Sa bidda in is urtimus bint’annus est crescia, est arribada genti noa e arricia e accroada, cumenti sempiri hant fatu sicesus e patiollesus candu lompit unu de foras.
Lorentzu Lepori hat tentu manu bona po si pigai a sa manu a totus e fai impari cun Brai e Pantaleu cussa bella passillada in sa storia nosta.
Ricardo Solinas

 

Foto Salvatorangelo Piredda

Share Button

Salvatorangelo Piredda

Salvatorangelo Piredda

Lascia un Commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.I campi obbligatori sono evidenziati *

*